Christelijke Mutualiteit

Vlaamse Sociale Bescherming

Functie: Business/Functioneel Analist
Periode: november 2015 – november 2017

Als gevolg van de zesde staatshervorming, waarbij meer bevoegdheden worden overgeheveld naar het regionale niveau, wordt de Vlaamse zorgverzekering verder uitgebouwd tot de zogenaamde Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Deze Vlaamse Sociale Bescherming bestaat voorlopig uit drie maandelijkse tegemoetkomingen:

Deze drie premies zijn samen jaarlijks goed voor een bedrag van 700 miljoen euro. De tegemoetkomingen zullen worden uitbetaald door de zorgkassen, die reeds de zorgverzekering van 130 euro uitbetaalden. Waar mogelijk zullen zij dat automatisch doen.

Het mag duidelijk zijn dat er dus een grotere rol wordt weggelegd voor de zorgkassen of mutualiteiten. Ook LCM heeft haar zorgkas verder uitgebreid om op deze evolutie in te kunnen spelen, en zo haar 4,5 miljoen leden een geschikte zorgverzekering aan te kunnen bieden. Binnen LCM werd de eVSB applicatie hiervoor opgestart om de aanvragen van haar leden voor de verschillende tegemoetkoming automatisch te kunnen verwerken, en uit te betalen.